Annelerle yapılan motivasyonel görüşmelerin okul öncesi dönemdeki çocuğun medya etkileşimine ve saldırganlık davranışlarına etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2015

Student: DUYGU AKÇAY

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): OYA NURAN EMİROĞLU