Akciğer kanserlerinde stereotaktik ablatif beden radyoterapisinin toksisite ve doz - yanıt ilişkisinin matematiksel model ile görüntü ve dozimetrik analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Onkoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2017

Student: UĞUR AKBAYIRLI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): GÖKHAN ÖZYİĞİT