Mesnevîlerin dîbâce, sebeb-i te'lîf ve hâtime bölümlerinde edebiyat eleştirisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D., Turkey

Approval Date: 2010

Student: FAZİLE EREN KAYA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FATMA SABİHA KUTLAR OĞUZ