Juvenil sistemik lupus eritematozus hastalarının beslenme durumları ile kardiyovasküler risk faktörleri ve serum adipokin düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Ve Diyetetik A.B.D., Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SİNE YILMAZ

Supervisor: Fatma Gülhan Samur