Karboksilik asit içeren polipirol filmlerinin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D., Turkey

Approval Date: 2010

Student: FEYZA KALAFAT

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): KADİR PEKMEZ