Uluslararası finansal raporlama standartlarının Türkiye'de değer ilişkisi bakımından değerlendirilmesi: Borsa istanbul üzerine bir uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: NİHAL OKUR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUSTAFA ÖMER İPCİ