Soyutlama açısından postmodern edebiyat ile "Meddah", "Karagöz" ve "Ortaoyunu"nun değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Süleyman Demirel Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Student: GÜLDEN GÖZLEM KÜÇÜK ARAT

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): KUBİLAY AKTULUM