Taşrada iktidar mücadelesi: II. Abdülhamid döneminde Trabzon Vilayeti'nde eşraf, siyaset ve devlet, (1876-1909)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih A.B.D., Turkey

Approval Date: 2008

Student: HAMDİ ÖZDİŞ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET ÖZDEN