HgY ve AgY zeolitlerine adenin ve timin bazlarının adsorpsiyonunun teorik çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZLEM KINIK

Supervisor: Fatma Sevin Düz