TAMAMLAYICI VE İNTEGRATİF MÜDAHALELERİN YOĞUN BAKIM HASTALARINDA AĞRI VEDELİRYUM YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZÇALIŞMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: SABAHAT SİVRİ DAĞLI

Supervisor: Ayşe Arıkan Dönmez