Türkiye'nin Batı Karadeniz Sahil Şeridinin Su ve Sediman Kalitesi Açısından Değerlendirmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2018

Student: Özge Sakaoğlu

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AYDIN AKBULUT