Osmanlı basınında Tercümân-ı Ahvâl'in yeri ve önemi: 1860 - 1866


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: GAMZE ERTUĞRUL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET VELİ SEYİTDANLIOĞLU