Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi A.B.D., Turkey

Approval Date: 2004

Student: AHMET ALDEMİR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SABRİYE SERAP KURBANOĞLU