Fenitoin ve nifedipin kullanan hastalarda diseti olugu sıvısı ve plazmadaki ilaç konsantrasyonlarının diseti büyümesi üzerine etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2006

Student: GÜLİZ NİGAR GÜNCÜ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): FERİHA ÇAĞLAYAN