Bir sokağın dönüşümü üzerine: Güneş sokak örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: GİZEM BÜYÜCEK

Consultant: Duygu Koca