Mirisetinin peripubertal dönemdeki erkek sıçanlarda tiroid gonadal eksen üzerine etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2014

Student: ASLI OKAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): NURHAYAT BARLAS