Hücre membranı yamayıcı molekülleri ile Panneksin1 megakanalı arasındaki olası ilişkinin araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: SEVDA LÜLE

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hülya Karataş Kurşun

Co-Supervisor: Yasemin Özdemir