İnsan kaynakları ve okulun eğitim programının yönetimine ilişkin etmenlerin ortaöğretim kurumlarında çalışan işgörenlerin sendikal örgütlenmeleri üzerine etkileri (Eskişehir Merkez ilçe örneği)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 2002

Student: TURAN AKMAN ERKILIÇ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞEFİKA ŞULE ERÇETİN