Batı Karadeniz (İstanbul), orta (Gazipaşa) ve doğu (Tufanbeyli-Saimbeyli) Toroslar'da erken silüriyen-orta devoniyen istiflerinin konodont taksonomisi, biyostratigrafisi ve çökelme ortamları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2017

Student: DİLEK GÜLNUR DEMİRAY

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): UĞUR KAĞAN TEKİN