Spinal müsküler atrofi hastalığında görülen fenotipik çeşitliliğin insülin benzeri büyüme faktörleri ve bağlayıcı protein düzeyleri ile ilişkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2017

Student: AYŞE YEŞBEK KAYMAZ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): HAYAT YURTER