Doğal Yapıtaşları Üzerinde Mikrobiyal Bozunmanın Etkilerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2010

Student: Aylin Sel

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ADİL BİNAL