Hiperlipidemisi olan ve olmayan erkek tip 2 diyabetik hastalarda plazma homosistein, beslenme durumu ve bazı antropometrik ölçümlerle plazma folik asit ve vitamin b12 düzeyleri arasındaki ilişki


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Ve Diyetetik A.B.D., Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: SEVGİ SAĞUN

Supervisor: Fatma Gülhan Samur