Kalın kömür damarlarında şevaltı üretim yönteminin sayısal modelleme tekniğiyle incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2004

Student: MAHMUT MURAT CEYHAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BAHTİYAR ÜNVER