Tarihi çevreleri korumada iç mimarın rolü: Kuseyri konağı Rölöve - restitüsyon ve restorasyon projesi inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı A.B.D., Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT ÖZKAN ÖNCÜL

Consultant: Gülçin Cankız Elibol