Firdevsî-i Rûmî Süleymannâme-i Kebîr 11-12-13.Ciltler (İnceleme-Metin-Dizin)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D., Turkey

Approval Date: 2017

Student: NECMİYE ÖZBEK ARSLAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FATMA SABİHA KUTLAR OĞUZ