Robotik kodlama etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin kodlamaya ilişkin öz-yeterlik algılarına etkisi ve etkinliklere ilişkin öğrenci yaşantıları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D., Turkey

Approval Date: 2017

Student: İBRAHİM KASALAK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ARİF ALTUN