Ankara civarı (Alacaatlı, Tahar tepe ve Beytepe) geç jura-en erken kretase yaşlı radyolarya faunasının sistematiği ve biyostratigrafisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2007

Student: ASLI DOĞAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): UĞUR KAĞAN TEKİN