Öğrenme yönetim sistemlerine ve internet tabanlı eğitime ilişkin bir durum çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 2003

Student: ÖZNUR TOPER

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): SÜLEYMAN SADİ SEFEROĞLU