Bir seri 1,4-benzoksazin-3-on türevi bileşiğin sitotoksik, genotoksik, mutajenik potansiyellerinin araştırılması ve farmakofor modellemesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: EGEMEN FOTO

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): NURAN DİRİL