Orta yetişkinlikte benlik saygısı, hayatın anlamı ve psikososyal uyum arasındaki ilişkiler: Meme kanseri hasta örneklemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: CEM SOYLU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ZEHRA UÇANOK