Beste-i kadîm âyîn-i şerîflerin usûl-arûz vezni ilişkisi yönünden incelenmesi ve nüsha karşılaştırmaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: ZEYNEP USTA

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AHU KÖKSAL