Monte Carlo yöntemi ile optik uyarılmalı lüminesans dozimetri sistemlerinin benzeşimi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Enerji Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: ŞAMİL OSMAN GÜRDAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MEHMET TOMBAKOĞLU