Lâzikî-zâde Feyzullah Nâfiz ve Dîvânı (inceleme-metin-özel adlar dizini)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D., Turkey

Approval Date: 2008

Student: HİCLAL DEMİR

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FATMA SABİHA KUTLAR OĞUZ