Osmanlı resim sanatında kıyamet alametleri: Tercüme-i Cifru`l-Cami ve tasvirli nüshaları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi A.B.D., Turkey

Approval Date: 2002

Student: BAHATTİN YAMAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SERPİL BAĞCI