Porselen laminat venerlerin mineye, dentine ve mine-dentin kompleksine adezyonunda farklı rezin simanların kullanılmasının makaslama bağlanma dayanıklılığı üzerine etkisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Restoratif Diş Tedavisi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: ELİF ÖZTÜRK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞÜKRAN BOLAY