İşletmedeki hidroelektrik santrallerde kaza risklerinin değerlendirilmesinde Finne Kinney ve İSO 31000 yöntemlerinin uygulanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cankaya University, Instıtute Of Scıence, Department Of Occupatıonal Health And Safety (Interdıscıplınary), Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Fatih Baysan

Consultant: Serhat Küçükali