Endüstriyel pazarlara ilişkin satın alma modellerinin müşterinin algıladığı değer ve ilişki kalitesi bağlamında incelenmesi ve tamamlayıcı bir model önerisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., Turkey

Approval Date: 2009

Student: ÖZNUR ÖZKAN TEKTAŞ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): BAHTİŞEN KAVAK