Devlet ve Özel İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri A.B.D., Turkey

Approval Date: 2000

Student: Türkan VARLIK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): YUSUF BADAVAN