Farklı anne-baba tutumlarının çocukların televizyon programlarında rol alması üzerine etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim A.B.D., Turkey

Approval Date: 2006

Student: ZEYNEP ÖZDEN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): BERRİN AKMAN