Arthrospira platensis Gomont 1892 ve Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck] 1890 türlerinin nütrient giderim kapasitelerinin karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2016

Student: REZA REZAEI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AYDIN AKBULUT, SELİM LATİF SANİN