Obez ve normal ağırlıktaki adolesanların serum vitamin D düzeyleri ile beslenme durumları ve bazı biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme Ve Diyetetik A.B.D., Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: DUYGU DEĞER SAĞLAM

Supervisor: Fatma Gülhan Samur