Yerel Yönetimlerin Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansmanı: Yerel Yönetim Tahvilleri, Yerel Yönetim Bankacılığı ve İller Bankası Uygulaması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Turkey

Approval Date: 2018

Student: MUSTAFA GÜMÜŞ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AHMET BURÇİN YERELİ