Evsel atık suların düşük sıcaklıklarda anaerobik ardışık kesikli reaktörle arıtımı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2008

Student: BİROL KAYRANLI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AYŞENUR UĞURLU