İşitme kaybından sorumlu connexin 26 (Cx26/GJB2) geni 35delG mutasyonunun populasyonumuz için atasal haplotipinin belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2002

Student: BURCU BALCI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): PERVİN RUKİYE DİNÇER