Gümüş balığı (Atherina boyeri, Risso 1810)'nın Hirfanlı Baraj Gölü'ndeki (Kırşehir-Türkiye) populasyonunun büyüme ve üreme özelliklerinin belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: LALE GENÇOĞLU

Consultant: Fitnat Güler Ekmekçi