Domates (Lycopersicon Sp-)'te tuz stresinin bazı fizyolojik parametreler ve antidoksidant enzim aktiviteleri üzerindeki etkilerinin in vivo ve in vitro olarak incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., Turkey

Approval Date: 2004

Student: MAHMUT DOĞAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): RUKİYE TIPIRDAMAZ