Su İle İlişkili Cumhuriyet Dönemi Ankara Gazinolarını Yeniden Okumak: Göl Gazinosu Üzerine Mekansal Bir İnceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı A.B.D., Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: BAŞAK LALE

Consultant: Duygu Koca