Gebelikte Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Cinsel Fonksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ve Gebelikte Cinsel Yanıt Envanteri'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon A.B.D., Turkey

Approval Date: 2018

Student: GÜLBALA NAKİP

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): TÜRKAN AKBAYRAK