Cucumis sativus L.'da tuzluluğun bazı fizyolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2004

Student: GÖKÇEN BAYSAL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): RUKİYE TIPIRDAMAZ