Tarımsal atık şeker pancarı küspesi ile sürekli çalışan dolgulu kolonda tekli ve ikili boyarmadde ve metal gideriminin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği A.B.D., Turkey

Approval Date: 2010

Student: ESİN AKIRMAK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ZÜMRİYE AKSU